Arbeidsdeskundig onderzoek

  Vragen of interesse? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.  Wat doet een arbeidsdeskundige?

  De arbeidsdeskundige is een specialist in mens, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige kent het functioneren van werknemers in hun beroep en heeft zicht op beperkingen of ervaren belemmeringen en stagnatiefenomenen.
  Om het functioneren van de mens inzichtelijk te maken en te onderzoeken welke invloeden er op dat functioneren zijn, wordt gebruik gemaakt van het ICF-model. De ICF (International Classification of functioning, disability and health) is een biopsychosociaal model. Het brengt de invloed in kaart van, tijdelijke of blijvende, gezondheidstoestanden en contextuele factoren op het functioneren van individuen.

  De ICF verlegt de aandacht van oorzaak naar gevolgen en van medisch naar psychosociaal. Met andere woorden, ieders mens is verschillend en reageert ook verschillend en heeft daardoor een advies op maat nodig.

  De arbeidsdeskundige weet welke eisen taken en functies aan werknemers stellen, kortgezegd de arbeidsbelasting en wat de gevolgen kunnen zijn voor het werkplezier, salaris of uitkering als bijvoorbeeld de verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is of de psychosociale arbeidsbelasting te hoog is. Op individueel niveau wordt de disbalans tussen mens, werk en inkomen beoordeeld, hersteld en vooral voorkomen.

  Arbeidsdeskundigheid is nodig wanneer een werknemer te maken krijgt met ziekte, ongeval of arbeidshandicap, maar tegenwoordig wordt de arbeidsdeskundige steeds vaker preventief ingezet zodat uitval wordt voorkomen.Vaak is extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. De arbeidsdeskundige van HOETMER ARBEIDSADVIES onderzoekt het resterende werkvermogen van de werknemer. Indien nodig wordt geadviseerd hoe het werk aangepast kan worden.

  Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

  Bij ziekteverzuim wordt onderzocht welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om werk te behouden of terugkeer mogelijk te maken. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Kan werknemer re-integreren in eigen werk of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan de werknemer verrichten binnen of buiten de eigen organisatie?
  • Is er risico op een WIA-claim?

  Voorlichting en advies Wet- en Regelgeving

  De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel een WIA-claim te voorkomen. Werkgever en werknemer hebben beide verplichtingen. Onze arbeidsdeskundige geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Waaraan moet een re-integratieverslag (RIV) voldoen?
  • Wat wordt verwacht van werkgever en werknemer en wat kunnen zij doen bij een meningsverschil?

  Re-integratieadvies

  Re-integratie is een complex proces waarbij rekening moet worden gehouden met complexe wet- en regelgeving. Onze arbeidsdeskundige betrekt ook fysieke en mentale componenten in het re-integratieproces. Uitgevallen werknemers worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt onderzocht of de werkgever in aanmerking komt voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen in het kader van de re-integratie en wordt geadviseerd welke regelingen van kracht zijn indien de werknemer opnieuw verzuimt.